A negyedikesek kompetenciamérés eredményei

Megtekinthetők és letölthetők itt.

Országos készség- és képességmérés - 4. évfolyam

A vizsgálatban a negyedik osztályos tanulók 20 tesztfüzet változatból írták a felmérést, ezeken belül négy (egy 5 perces és három 40 perces) tesztbe rendezve voltak találhatók az feladatok. Egy tanuló csak egy tesztfüzetet töltött ki. Az alapkészségek fejlettségének jellemzése érdekében minden teszt esetében mérni kellett a feladatok megoldásához felhasznált percek számát is.

A tesztek a 4. évfolyamon nem tantárgyi ismereteket, hanem sok év alatt fejlődő alapkészségeket, képességeket (írás, olvasás, számolás, gondolkodás) mérnek.

Az íráskészség mérése nyomtatott szöveg másolását jelentette pontosan 5 perc alatt.

Az olvasáskészséget mérő feladatok a formai hasonlóság ellenére nem feleletválasztóak, nem a jó megoldást kellett megtalálni és bekarikázni, hanem valamennyi elemről külön-külön kellett dönteni, és a döntésnek megfelelően be kellett karikázni, vagy át kellett húzni a számjelüket.

A számolási készséget mérő feladatok nyílt végűek voltak, amelyek rövid válaszokat igényeltek.

A gondolkodási képességet mérő feladatok többsége nyílt végű volt, de az olvasáskészséget mérő feladatokhoz hasonló, zárt feladatok is voltak.

Az osztályok eredményeit tartalmazó táblázatok alapján megállapítható, hogy a tanulók minden területen többnyire az országos átlag felett teljesítettek.

A tanulók egyéni teljesítménye a mérési azonosító alapján elemezhető.

 

Mellékletben példát láthatunk egyéni tanulói teljesítmény elemzésére

(mérési azonosító: r544-p410)