Fotó-videó tanszak

A program célja, feladatai
A fotó-videó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:

 • ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma használatos fotó-videó eszközöket, azok működtetését és alkalmazásuk lehetőségeit
 • sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken túl, a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat,
 • igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés alapján fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot illetve rövidfilmeket készíteni.

A fotó-videó műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:

 • ismerje meg a fényképezés és a videózás eszközeit (fényképezőgépek, objektívek, felvételi segédeszközök, nagyítógép, diavetítő, kamkorderek, kazetták, lejátszók,  monitorok, világítóberendezések), anyagait (filmek, nagyítópapírok, kidolgozó vegyszerek, laborfelszerelések),
 • legyen fogalma a fotók és mozgóképfelvételek felhasználásának módjairól (sajtó, nyomdaipar, reprodukciós és szemléltetési célok, információtárolás, helyi, regionális és országos tévéműsorokban való részvétel, egyéni és csoportos kiállítások, valamint részvétel hazai és nemzetközi pályázatokon),
 • a tájékozottság szintjén ismerje a legmodernebb információrögzítési-, tárolási-, és továbbítási rendszereket (pl.: digitális mágneses képrögzítés CD-re, műholdas képtovábbítás és vétel, INTERNET),
 • ismerje és alkalmazza az álló- és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai alapismereteket, elsősorban azonban ismerje meg a saját maga által használt kamerát,
 • tudja önállóan a helyes nézőpontot kiválasztani, az expozíciót meghatározni és komponálni,
 • tudja alkalmazni a kép felvétel közbeni és utólagos átalakításának fogásait (fotó: alul és túlexpozíció, szűrőzés, többes expozíció, rávilágítás, kitakarás; videó: jelenetfelbontás, vágásos rendezés, inzertezés, utóhangosítás),
 • A tanulók mese- és egyéb jelenetek képekre bontásával, többszöri felvételével, majd az elkészült képsorok kiválogatásával, lerövidítésével és összeillesztésével gyakorolják a filmkészítést.

Követelmények
Fotó
A tanuló az alapfok végén legyen jártas:

 • a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és értékelésében

legyen képes:

 • biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges alábbi eszközöket: kamera, feket-fehér és színes negatív filmek, állvány, világítási eszközök (lámpák, villanó)

Videó
A tanuló az alapfok végén ismerje és alkalmazza:

 • a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bőszekond plán, amerikai plán, kistotál plán, nagytotál plán, közeli (inzert),

legyen jártas:

 • a kameramozgásokban,
 • a kész képsorok szükséges mértékben való lerövidítésében és megszerkesztésükben,

legyen képes:

 • helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében.