Képző- és iparművészeti ág

A képző- és iparművészeti ágon belül a különböző tanszakok egységes feladata, hogy kifejlessze a növendék esztétikai érzékenységét, az igényességet, az ízlést, fogékonnyá tegye a képi műveltség, a képi emlékezet és képzelet iránt. Elsősorban a vizuális nevelés ad alkalmat arra, hogy a tanulók életkori sajátosságaikat figyelembe véve érdeklődésüknek és tapasztalataiknak megfelelően gyarapíthassák ismereteiket, fejleszthessék képességeiket, és a különféle szakirányú területeken jártasságot szerezhessenek.

A tanulók általános műveltségének és szépérzékének fejlesztésében nagy szerepet játszik a különböző technikák megismerése: tűzzománc készítése, üvegfestés, gyöngyfűzés, agyagozás, nemezelés, linómetszés, monotípia, hidegtű-technikák, mozaikkészítés, papírmassé, és a különféle hobbytechnikák.

A tanulók a modern művészeti technikák készségszintű elsajátítása, az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) megismerése, alkalmazása révén kialakíthatják saját önkifejező képességüket. A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a festő és képzőművészeti alapozást. A műhelyelőkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. A képzőművészet, iparművészet, és média területén a helyi lehetőségektől függően választhat a tanuló ezek közül képességeinek és érdeklődésének megfelelően. Ma egyre nagyobb a média szerepe a mindennapi életben, a fotózás, videózás emiatt egyre népszerűbbé válik.

Célként tűztük ki, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:
  • ismerje meg a fényképezés 9 és a mozgófilm- készítés történetét, az amatőr célokra ma használatos fotó- videó eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit
  • sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken túl, a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat
  • igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvében, tudjon önálló elképzelés alapján fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportokat illetve rövidfilmeket készíteni

Tanszakok: grafika, festészet; fotó-videó, kerámia, textil, tűzzománc, képző és iparművészet