Sapientia Alapítvány

Tisztelt Szülők!

 
Már bizonyára tudják, hogy a SAPIENTIA ALAPÍTÁNY jelentős segítséget nyújt az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka eredményességéhez. Támogatásának köszönhetően szépült meg iskolánk bejárati része, ennek köszönhetően sikerült a kisgyerekek részére korszerű szabadtéri játékokat vásárolni, a támogatásnak köszönhetően nőtt az audiovizuális eszközök száma, a rászorulók támogatásával tudtak részt venni tanulmányi versenyeken. Segítségükkel tudtuk létrehozni a pinceklubot, és korábban a számítógéptermet, fejlesztettük táborunkat. Az utóbbi években az új tornaterem felszerelésének bővítésére fordítottunk jelentős összeget. Kérjük további céljaink megvalósítása érdekében, támogassák alapítványunkat!

Évekkel ezelőtt létrehoztuk a SAPIENTIA ALAPÍTVÁNYT, melynek célja többek között:
 
  • az iskola oktató- nevelőmunkájának, az oktatás eszközeinek, a nyelvoktatásnak és számítástechnikai oktatásnak színvonalasabbá tétele, munkájának tartalmi korszerűsítése;
  • az iskola technikai feltételeinek fejlesztése;
  • a tanulók tanórán kívüli sport, kulturális, önkormányzati feltételeinek javítása;
  • a kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása.

Az 1996. évi CXXVI. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy minden magyar állampolgár adója egy százalékát közcélra felajánlhatja. Kérjük Önöket, hogy alapítványunk számára ajánlják azt fel. Így ott nyújthatnak segítséget, ahol Önöknek a legfontosabb – gyermekük intézményének támogatására.

Ha segíteni akar, akkor a következőket kell tennie:
A felajánlásról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által meghatározott módon rendelkező nyilatkozatot kell kiállítani. Ha a SAPIENTIA ALAPÍTVÁNYT kívánja támogatni, és önadózó, akkor a személyi jövedelemadó bevallási egységcsomagban található rendelkező nyilatkozatot kell kitölteni. A nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot a 2006. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban kell megküldeni az adóhivatalnak.

Amennyiben az Ön személyi jövedelemadóját munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot munkáltatójának adja át, aki az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja azt az adóhivatalnak.Fontos: A lezárt borítékon fel kell tüntetni az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét!

A SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18571248-1-10

Tisztelt Szülők! Kevesen tudják, hogy van több lehetőség is arra, hogy intézményünket támogassák. Azok a szülők tehetik azt meg, akik Egerben dolgoznak, és „iparűzési adót” fizetnek. Kérjük, hogy az „iparűzési adójuk” befizetése alkalmával konkrétan jelöljék meg iskolánkat, vagy alapítványunkat. Ebben az esetben az adót, vagy annak – a város által – egy meghatározott részét iskolánk kaphatja meg.
Ez év szeptemberétől tud fogadni intézményünk „szakképzési hozzájárulást” is. Kérem azokat, akiknek lehetőségük van rá, ilyen módon is támogassák iskolánkat. Minden egyéb felajánlást is örömmel fogadunk, hiszen szeretnénk tovább folytatni iskolánk felújítását, és iskolánk és táborunk bővítését. Bízunk megértő támogatásukban.

További ötleteiket, javaslataikat örömmel vesszük: Eger, Bartók B. tér 4. 3300. Tel/fax: 36/510-410