Tisztelt 7. évfolyamos Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt az Országgyűlés 2011. december 19-ei ülésnapján fogadta el. A 2012. szeptember 1-jei hatálybalépése miatt vált indokolttá egy, a nevelési-oktatási intézmények működését újraszabályozó miniszteri rendelet kiadása. A rendelet 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba.
Ebben a rendeletben a 7. évfolyamos szülőkre vonatkozóan a következőket olvashatják a továbbtanulással kapcsolatban.