Művelt Ifjúságért Alapítvány

Tisztelt Szülők!

Iskolánk alapítványai több mint másfél évtizede nyújtanak segítséget az oktató-nevelő munka eredményességéhez. Támogatásukkal számtalan lehetőséget kaptunk az iskolán belüli feltételek javítására és az iskolán kívüli programok kiszélesítésére. Önöknek köszönhetjük, hogy művészeti, kulturális és sportversenyeken eredményesen szerepelhettek tanulóink. A támogatások tették lehetővé az utazásokat, a nevezési díjak befizetését és a kiemelkedő teljesítmények jutalmazását. Kérjük további céljaink megvalósítása érdekében, támogassák alapítványunkat!
Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény a Művelt Ifjúságért Alapítványt az alábbi célokra hozta létre:
 
  • az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése
  • nyelvtanulás ösztönzése és az informatika népszerűsítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás)
  • tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása
  • iskolai és más kulturális programok támogatása (osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások, sportversenyek) - kiemelkedő nevelői eredmények anyagi elismerése
  • ösztönzi a tehetségfejlesztésben kiemelkedő munkát végző pedagógusokat.
Az 1996. évi CXXVI. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy minden magyar állampolgár adója egy százalékát közcélra felajánlhatja. Kérjük Önöket, hogy alapítványunk számára ajánlják azt fel. Így ott nyújthatnak segítséget, ahol Önöknek a legfontosabb – gyermekük intézményének támogatására.

Ha segíteni akar, akkor a következőket kell tennie:
A felajánlásról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által meghatározott módon rendelkező nyilatkozatot kell kiállítani. Ha a MŰVELT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNYT kívánja támogatni, és önadózó, akkor a személyi jövedelemadó bevallási egységcsomagban található rendelkező nyilatkozatot kell kitölteni. A nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban kell megküldeni az adóhivatalnak.
Amennyiben az Ön személyi jövedelemadóját munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot munkáltatójának adja át, aki az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja azt az adóhivatalnak. Fontos: A lezárt borítékon fel kell tüntetni az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét!

A MŰVELT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18573185-1-10

Tisztelt Szülők! Kevesen tudják, hogy van több lehetőség is arra, hogy intézményünket támogassák. Azok a szülők tehetik azt meg, akik Egerben dolgoznak, és „iparűzési adót” fizetnek. Kérjük, hogy az „iparűzési adójuk” befizetése alkalmával konkrétan jelöljék meg iskolánkat, vagy alapítványunkat. Ebben az esetben az adót, vagy annak – a város által – egy meghatározott részét iskolánk kaphatja meg. Ez év szeptemberétől tud fogadni intézményünk „szakképzési hozzájárulást” is. Kérem azokat, akiknek lehetőségük van rá, ilyen módon is támogassák iskolánkat. Minden egyéb felajánlást is örömmel fogadunk, hiszen szeretnénk tovább folytatni iskolánk felújítását, és iskolánk és táborunk bővítését. Bízunk további megértő támogatásukban!